Algemene voorwaarden m.b.t. kinderfeestjes

1. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd:

-A Annulering tot de 5e dag voor de dag dat de dienstverlening zal starten: 75% van de overeengekomen som;
-B Bij annulering op of na de 3e dag voor de dag dat de dienstverlening zal starten: de volledige overeengekomen som.

2. Als het aantal deelnemers minder is dan het opgegeven aantal vindt geen restitutie plaats, tenzij dit tot de 10e dag voor de dag dat de dienstverlening zal starten bekend is gemaakt. De verschuldigde annuleringskosten bedragen 25% van het verschil tussen de oorspronkelijke overeengekomen som en de nieuwe som.

3. Studio Calimero is niet aansprakelijk voor enig geval van verlies of beschadiging aan goederen of kleding.

4. Studio Calimero is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk te stellen voor enig persoonlijk letsel, opgelopen tijdens het feestje.